Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 104 Cevapları Gezegen Yayıncılık

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Gezegen Yayıncılık Sayfa 104 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 104 Cevapları Gezegen Yayıncılık

6. Metnin nazım birimi nedir? Bu birimler hangi tema etrafında bir araya gelmiştir?

  • Cevap: Metnin nazım birimi benttir. Serbest bentler yoksulluk ve kimsesizlik teması etrafında bir araya getirilmişlerdir.

7. Metnin ilk bölümünün kafiyelerini bularak defterinize kafiye şemasını çiziniz. Metnin kafiye düzeni, divan şiiri nazım biçimlerinden hangisine uygun düşmektedir?

  • Cevap: Özellikle mesnevi türünün aa/ bb / cc şeklindeki kafiyelenişine benzerlik gösterir.

Olmalı ha! / ya  burada -a sesleri kafiyelenişi sağlar.

yanına / dükkanına: -ına’lar rediftir. -an’lar ise yarım kafiyedir.

kes / herkes : tunç kafiye vardır.

sakın / kadın : -ın’lar tam kafiyedir.

8. a. Metindeki açık ve örtülü iletileri belirleyiniz.

  • Cevap:

Açık ileti: Bir attar dükkanında yaşanan kimsesiz bir ölü için hasır alınması

Örtük ileti: İnsanların günümüzde yalnızlıkları ve insanların yaşadığı fakirlik sorunu

b. Metinle ilgili tespit, eleştiri ve beğenilerinizi gerekçelerinizle birlikte söyleyiniz.

  • Cevap: Metni gerçekçi buldum. Yazıldığı dönemin yanında bugün bile şairin  anlattıkları gerçekliğini korumaktadır.

9. Metni “Anadolu” metni ile biçim, içerik, dil ve üslup bakımından karşılaştırınız. Benzerlik ve farklılıklarını belirleyiniz.

  • Cevap: Her iki metinde, dizelerle yazılmış şiirlerdir. Biçim olarak benzeseler de içerik olarak farklıdırlar. Anadolu şiirinin dili sadedir. Hasırcılar metninde ise dil ağırdır. Üslup bakımından Mehmet Akif’in sohbet eder gibi bir dil kullandığını görürüz.

10. Mehmet Âkif Ersoy, Millî Edebiyat Dönemi’nde eserler vermesine rağmen bu akıma katılmamış, bağımsız kalmayı tercih etmiştir. “Hasırcılar” metninden yola çıkarak Mehmet Âkif’in hangi edebî özelliklerinin Milli Edebiyat’ın ilkeleriyle örtüştüğünü belirleyiniz.

  • Cevap: Dilin az da olsa sade olması, halkın yaşadığı sorunları işlemesi gibi özelliklerden hareketle metnin Milli Edebiyat akımı özellikleri taşıdığını söyleyebiliriz.

11. a. Metnin içeriğini etkileyen doğal gerçeklik nedir? b. Size göre komşuluk ilişkileri nasıl olmalıdır?

  • Cevap: Metinde insanların ilk başlarda kendi sorunlarını çözme istekleri ikinci kısımda mahallede ölen yalnız ve kimsesiz kadın için satın alınan hasır imgesi üzerinden yaşamın gerçekliği merkeze alınarak okura sunulmuştur.

12. Metin hangi bakımlardan bir şiirden farklılıklar, hangi bakımlardan şiirle benzerlikler göstermektedir?

  • Cevap: Kafiyeleri, dize içi uyakları, bentlerle yazılmış olması bakımından şiirle benzerlik taşırken sohbet havasındaki üslubu bakımından ise şiirden ayrılır.

13. Mehmet Âkif Ersoy’la aynı dönemde yazan şairlere örnekler veriniz. Bunların eserlerini söyleyiniz.

  • Cevap:

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884 – 1958) : Kendi Gök Kubbemiz ( Şiir)
MEHMET AKİF ERSOY (1873 – 1936) Safahat ( Şiir )
RIZA TEVFİK BÖLÜKBAŞI (1867 – 1949) Serab-ı Ömrüm (Şiir)

11. Sınıf Gezegen Yayıncılık Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 104 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Edebiyat Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Yorum Yap