Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 70 Cevapları Gezegen Yayıncılık

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Gezegen Yayıncılık Sayfa 70 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 70 Cevapları Gezegen Yayıncılık

11. “-yor” eki ve “y” sesi kendinden önce gelen “a, e” seslerini daraltarak “ı, i, u, ü”ye dönüştürür. Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamayı örnekleyecek ses olayı olmamıştır?
A) Gelecek konukları heyecanla bekliyorduk.
B) Evde yiyecek hiçbir şey kalmadı.
C) Benimle aynı sırada oturmasını istemiyorum.
D) Yemeği kokmasın diye dolaba koydum.
E) Umudu yeni sevgilerde buluyordu.

  • Cevap: E

12. Gök bilimi ve coğrafya ile ilgili konuların anlatımında, dünya ile öteki gezegen adları, güneş ve ay sözcükleri büyük harfle yazılır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kuralı örnekleyen bir kullanım vardır?
A) Ay, Dünya’nın etrafındaki dönüşünü bir günde tamamlar.
B) Bu ay, maaşımızı çok geç ödediler.
C) Bu oda, akşama kadar güneş alıyor.
D) Ondan, dünyaları verseler de vazgeçmem.
E) Tanıştırayım, en samimi arkadaşım Yıldız.

  • Cevap: A

Ç. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özellikleri nelerdir?

  • Cevap:

➢ Bireyin iç dünyasını esas alan yazarlar insan gerçekliğini farklı bir bakışla anlatmak, modern hayatın insan üzerindeki etkilerini tespit etmek için psikoloji, psikoanalitik (psikoanaliz) gibi bilimlerden ve dolayısıyla Freud’un görüşlerinden faydalanmışlardır.

➢ Yazarlar, bireyin iç dünyasını anlatmak için, düş analizi (bireyin gördüğü rüyayı içerik olarak çözümlemek) ve bilinç akışı (insanın zihninden geçirdiklerini, çağrışımları, sınır koymadan, doğrudan peş peşe anlatmak) yolarından yararlanmışlardır.

➢ Bireyin iç dünyasını esas alan eserlerde; bunalım, yabancılaşma, bireyin toplumla hesaplaşması, yalnızlık, sıkıntı, bilinçaltı, bireysel sorgulamalar, evrenin düzeni gibi konular ele alınır.

➢ Mekân, olay ve zaman bireyin iç dünyasını esas alan eserlerde birey üzerindeki etkisiyle birlikte verilirken, toplumcu gerçekçi eserlerde toplumun sorunlarını, sınıflar arasındaki farklılıkları vermek için bir araç olarak kullanılır.

➢ Bireyin iç dünyasını esas alan eserlerde çağrışımlara açık sanatsal bir üslupla ruh tahlillerine; toplumcu gerçekçi eserlerde halkın günlük konuşma diline, yerel söyleyişlere, açık ve sade bir anlatıma yer verilir.

2. Toplumcu gerçekçi anlayışla yazılan hikâyelerin özellikleri nelerdir?

  • Cevap:

➢ Toplumcu gerçekçiler eserlerinde büyük şehirlere göçün ortaya çıkardığı problemler ve sosyalizm üzerinde durmuştur.

➢ Bu eserlerde siyasi ideolojiler ön plana çıkar.

➢ Roman ve hikâyelerde çok sağlam bir kurgu görülmez.

➢ Eserlerde köylü ağızlarına oldukça fazla yer verilmiştir.

➢ Anadolu coğrafyası ve insanı, toplumdaki düzensizlikler, çatışmalar, köy gibi küçük yerleşim yerlerinin sorunları ağa-köylü, öğretmen-imam, zengin-fakir, halk-yönetici, güçlü-güçsüz, aydın-cahil ve büyük şehirlere göçün ortaya çıkardığı problemler gibi konular üzerinde yoğunlaşmışlar.

➢ Yazar okuyucuyu kendi doğrultusunda yönlendirmek ister.

➢ Sanat eseri belli görüşleri ifade etmek için araçtır.

➢ Halkı aydınlatmak düşüncesiyle bazı yazarlar bazı bölgeleri özellikle konu edinmiş.

3. Millî ve dinî duyarlılıkları yansıtan hikâyelerin özellikleri nelerdir?

  • Cevap:

➢ Milli Edebiyat Akımı’nın devamı gibi algılanabilecek bu eserlerde Anadolu, savaş yılları, geleneksel değerler, milli motifler, ahlaki hassasiyetler milli kültür ve tarihi bilinci ön plandadır.

➢ Geçmişimizdeki kültürel zenginlikler, kahramanlıklar, dini hassasiyetler, İstanbul’un geleneksel sosyal dokusundan kesitler işlenmiştir.

➢ Milli kaynaklardan, Türk mitolojisinden, destanlardan etkilenerek idealize edilmiş karakterlere yer verilmiştir.

➢ Maupassant tarzı (olay hikayesi) yazılmıştır, merak unsuru ön plandadır.

➢ Olay hikayesinin planına (serim-düğüm-çözüm) uyulmuştur.

➢ Eserlerde sade, yalın, sıcak ve şiirsel bir üslup kullanılmıştır.

➢ Din duygusunun ön plana çıkarıldığı eserlerde dini yaşama ait unsurlar,  iç huzur, İslamiyet’in birey üzerindeki olumlu etkileri anlatılmıştır.

➢ Hikayelerde gerçekçi betimlemelere yer verilmiştir.

➢ Hikayelerde yazarlar bir ana fikri savunmuş, bu ana fikri kahramanlar üzerinden vermeye çalışmışlardır.

➢ Hüseyin Nihal Atsız, Mustafa Necati Sepetçioğlu, Sevinç Çokum millî ve dinî duyarlılıkları yansıtan hikâyeler yazmışlardır.

4. Aşağıda verilen metindeki noktalama yanlışlarını bulunuz.

  • Cevap: Noktalama yanlışları olan kelimelere renkli ve altı çizili şekilde gösterilmiştir.

Sevgili Zevcem,

Bu hafta 22, 23 Teşrinievvel tarihli iki mektubunu aldım. Üç kızımdan da 22 tarihli birer mektup geldi. Mektuplarınız böyle çok geldikçe ne kadar sevindiğimi bilemezsin. (…) İki haftadır mektupların çok ümitli, çok meserretli! İşte benim de istediğim, ruhunun daima böyle kuvvetli olması idi. Bütün mektuplarımda hep senden bunu istiyordum. İnsana ruhun bu kuvveti nereden gelir? Allah manevî bir güneştir ki nuru, vecd dediğimiz tatlı duygulardır. Göğün güneşi doğunca nasıl gözler nur içinde kalırsa, gönlümüzün güneşi doğunca da kalbimiz vecitlere, meserretlere gark olur. Biz Allah’ı gözümüzle görmeyiz; fakat, kalbimizde meserretler onun nurudur. Demek ki gözümüz onu görmüyor fakat kalbimiz duyuyor.

Ziya Gökalp

11. Sınıf Gezegen Yayıncılık Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 70 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Edebiyat Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Yorum Yap