Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 73 Cevapları Gezegen Yayıncılık

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Gezegen Yayıncılık Sayfa 73 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 73 Cevapları Gezegen Yayıncılık

28. Senindir şimdi cezb-i kalbe kudret setr-i hüsn etme
Cemâlin tâ ebed dûr olmasın enzâr-ı ümmetten

29. Ne yâr-ı cân imişsin âh ey ümmîd-i istikbâl
Cihânı sensin âzâd eyleyen bin ye’s ü mihnetten

30. Senindir devr-i devlet hükmünü dünyâya infâz et
Hudâ ikbâlini hıfzeylesin her türlü âfetten

31. Kilâb-ı zulme kaldı gezdiğin nâzende sahrâlar
Uyan ey yâreli şîr-i jeyân bu hâb-ı gafletten

Namık Kemal

Ölçü: Mefâ’îlün/Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün
Şiir Tahlilleri 1
Mehmet KAPLAN

Metinde Geçen Bazı Kelime ve Kelime Grupları

âdemiyet : İnsanlık.
ahkâm-ı asr : Zamanın değer yargıları.
âlî-himem : Yüce değerlere bağlı.
bâb-ı hükûmet : Hükûmet (devlet) kapısı.
bîdâd : Zulüm, işkence.
cevher-i elmâs : Elmas madeni.
cevher-i gayret : Gayret cevheri.
cezb-i kalb : Gönül alma.
dîdâr-ı hürriyet : Hürriyetin güzel yüzü.
dûr : İnci.
ebed : Sonsuz.
efsûnkâr : Büyüleyici.
ehven : Daha iyi.
enzâr-ı ümmet : Toplumsal anlayış.
erbâb-ı cidd ü
içtihâd : Güçlü ve çalışkan kişiler.
esbâb-ı cefa : Cefa sebepleri.
esîr-i aşk : Aşkın esiri.
hâb-ı gaflet : Gaflet uykusu.
hâk-i mezellet : Alçaklık toprağı.
hâk-i mezâr : Mezar toprağı.
hakîr : Değersiz, hor, kıymetsiz.
hıfz eylemek : Ezberlemek.
hûn-ı şehâdet : Şehit kanı.
i’anet : Yardım.
izzet ü ikbal : Şan, şeref, onur.
kilâb-ı zulm : Zulüm köpekleri.
mâye : Esas, temel.
meydân-ı hamiyyet : Hamiyet meydanı.
muhammer : Yoğrulmuş.
münharif : Sapmış, doğru gitmeyen.
mürüvvet-mend : İyiliksever.
nesl-i kerîm-i
dûde-i Osmâniyâ : Osmanlıların ulu soyu.
sâkıt : Düşen, düşüş.
serâp : Şaşkın hâle gelmek.
setr-i hüsn : Güzelliği saklama.
sıdk u selâmet : Doğruluk ve dürüstlük.
şiddet-i tazyik : Baskının şiddeti.
şir-i jiyân : Kükremiş aslan.
te’sîr-i sıklet : Ağırlığın tesiri.
ulvî-nihâdân : Yüce yaradılışlı.
ümmîd-i istikbâl : Gelecek umudu.
ye’s ü mihnet : Üzüntü ve sıkıntı.

  • Cevap: Bu sayfada soru bulunmamaktadır. 

11. Sınıf Gezegen Yayıncılık Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 73 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Edebiyat Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Yorum Yap