Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Ödev Yayınları Sayfa 63

“9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 63 Ödev Yayınları” ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Ödev Yayınları Sayfa 63

A. Sözlü İletişim Tür ve Tekniklerini Tanıma

a. Sunu: Bir konunun resim, grafik, metin, ses ve görüntü kullanılarak giriş, gelişme, sonuç bölümlerinden oluşan, sıralı ve düzenli bir şekilde anlatılmasıdır.
b. Sunu kapak sayfası hazırlama: Kapak sayfası, sununun başlangıç sayfasıdır. Kapak sayfasında sunu başlığı ve sunuyu hazırlayana ait bilgiler yer alır.
c. Sunu akışı sayfası hazırlama: Sunudaki ana başlıkların yer aldığı içindekiler sayfasıdır.
ç. Sunuda yazı kullanımı: Sunuda anahtar kavramlara ve önemli bilgilere yer verilmelidir. Büyük harf kullanımı okumayı güçleştirdiği için sadece vurgulanmak istenen kelimeler büyük harflerle yazılmalıdır. Okunması güç yazı karakterlerinden kaçınılmalıdır. Kolay okunan yazı tipleri tercih edilmelidir. Tüm slaytlarda aynı yazı tipi kullanılmalıdır.
Başlık; açık, net ve tek satır olmalıdır. Slayttaki yazılar sola dayalı olmalıdır. Başlıklardaki yazı karakterlerinin büyüklüğü en fazla 32 punto olmalıdır. Birinci düzey maddeler için en fazla 28 punto, ikinci düzey maddeler için en fazla 24 punto, üçüncü düzey maddeler için en fazla 20 punto, kaynakça için 11-12 punto kullanılmalıdır. Harfler birbirine çok yakın olmamalı, bütün harfler arasında eşit düzeyde boşluklar bırakılmalıdır.
Bir slaytta en fazla 60 kelime yer almalıdır. Görsel içermeyen slaytlarda en fazla 6 adet madde kullanılmalıdır. Bir slaytta yaklaşık 6 satır bulunmalıdır.
d. Sunuda görsel ve işitsel öğelerin kullanımı: Sunuyu görsel öğelerle desteklemek, soyut bilgileri somutlaştırır. Bir görsel, bazen birçok kelimeyle anlatılabilecek bir ifadenin yerini tutar. Görsellerle desteklenmiş slayttaki bilgi daha kısa sürede öğrenilir ve kalıcı olur.
Slaytlarda anlatımı güçlendirmek için resim, grafik, tablo, harita, diyagram gibi görseller kullanılır. Kullanılan bu görseller içerikle ve yaş grubuyla uygun olmalıdır.
Sunuda kullanılan işitsel öğeler dinleyicinin dikkatini canlı tutar. İşitsel öğelerle desteklenmiş bir sunu akılda kalıcı olur.
e. Yazı, görsel ve zemin ilişkisi: Slaytlarda açık renk arka plan, koyu renk yazı kullanılmalıdır. Arka plan rengi ile yazı rengi birbirine zıt olmalıdır. Slaytta bilgi metinlerinin yazımında siyah, lacivert ya da bordo renkler tercih edilmelidir.

Sunuda konuşma metninin önemli noktaları yer almalıdır. Sunu konuşmayı destekleyen bir araçtır. Bu nedenle sunuyu konuşmacının yönlendirmesi gerekir.

Sununun sunumu sırasında vurgu ve tonlamaya özen gösterilmelidir. Konuşma sırasında jest ve mimiklere dikkat edilmeli, slaytlarda açıklamaların eş zamanlı olmasına özen gösterilmelidir.

ETKİNLİK

Sunu hazırlamanın temel ilkelerinden hareket ederek Türk edebiyatındaki durum ve olay hikâyeciliği ile ilgili bir sunum hazırlayınız.

  • Cevap: Sunumunuz için gerekli bilgileri sizler için hazırladık.

DURUM (KESİT) HİKAYESİ ÖZELLİKLERİ

Klasik yapı yoktur. Serim, düğüm, çözüm gibi bir planlamaya uyulmaz. Hikâye girişe lüzum duyulmadan doğrudan doğruya olaya başlar, belirgin bir sonuç olmadan da bitebilir.

Dış dünyadan alınan malzemelere fazla müdahale edilmez. Hikâyedeki kişi ve olaylar doğaldır.

Olay örgüsünün önemi azaltılmıştır. Olay örgüsü, özenle seçilmiş olaylardan seçilmez. İnsanın her yerde ve her insanın yaşayabileceği basit ve sıradan durumlar anlatılır. Hikâyede olay önemsizdir, bu sebeple bu hikâye tarzı durum veya kesit hikâyesi olarak adlandırılır.

Kahramanlar, özenle seçilmez. Herhangi bir ayrıcalıkları olmayan ve her zaman rastlanabilecek kişilere yer verilir. İnsanın küçük ama çarpıcı özellikleri vurgulanır.

Konu daha çok günlük hayattan seçilir. Konuyu sezmek, okuyucuya bırakılır. Kişilerin çeşitli psikolojik durumları yansıtılır. Durumlar mizahi bir atmosfer içinde verilir.

Mekân üzerinde pek durulmaz, mekân birkaç kelimeyle, ana hatlarıyla belirtilir.

Anlatıcının yetkileri bir hayli daraltılmıştır. Ayrıntılı bir anlatım yoktur. Olayların ve durumların akışı gibi pek çok şey okuyucunun hayal gücüne bırakılır. Sezdirme ön plandadır. Çoğu kez okuyucuda hikâyenin bitmediği izlenimi uyanır.

Merak ve heyecandan çok duygu ve hayallere yer verilir; fikre önem verilmez, kişiler kendi doğal ortamlarında hissettirilir.

Temsilcileri: Memduh Şevket Esendal türün ilk temsilcisidir. Bizdeki en güçlü temsilcileri, Sait Faik Abasıyanık, Memduh Şevket Esendal ve Tarık Buğra’dır.

OLAY HİKAYESİ ÖZELLİKLERİ

Klasik bir yapı ve roman kurgusu içinde oluşturulur. Hikâye belli bir giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşur.

Hikâye, olay örgüsü üzerine kurulur. Olay örgüsü metnin esasını, iskeletini oluşturduğu için gücünü olaydan alır. Olay örgüsünü belli bir başlangıcı, yavaş yavaş gelişip gerilimin en üst noktasına ulaştığı, ortası ve sonucu mevcuttur. Olay örgüsü ani ve şaşırtıcı bir şekilde biter.

Çatışma ve entrika üzerine kuruludur. Olay örgüsü tek bir merkez etrafında yoğunlaşır.

Kişi kadrosu, özenle seçilmiş insanlardan oluşur, kişiler sıradan değildir. Kişiler; tezatlar, büyük ihtiraslar, çatışmalar, entrikalı bir hayat yaşarlar. Kişiler bedbindir, muzdariptir.

Realizm (gerçekçilik) akımı etkili olduğu için konular, gerçek hayattan alınır.

Toplumsal konu ile okuyucu karşısına çıkılır. Ahlak dersi vermenin amaçlandığı söylenebilir. Hayatın kusurlu ve elemli taraflarına bakılır, karamsarlık hâkimdir.

Mekân ile insan arasında güçlü bir ilişki söz konusudur. İnsan, çevrenin ayrılmaz bir parçasıdır. Mekân, kişinin karakterinin şekillendirilmesinde önemli bir işleve sahiptir. Kişi ve mekân tasvirine de önem verilir.

Ayrıntılı bir anlatım tarzı benimsenir. Anlatıcı açıklama, betimleme ve çözümleme (tahlil) anlatım tekniklerini kullanarak okuyucunun hayal dünyasına pek bir şey bırakmaz.

Bir fikir verilmeye çalışılır, okuyucuda merak ve heyecan uyandırılır.

Temsilcileri: Ömer Seyfettin, olay hikâyesinin bizdeki en önemli temsilcisidir. Refik Halit Karay, H. Rahmi Gürpınar ve R. Nuri Güntekin türün diğer temsilcileridir.

9. Sınıf Ödev Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 63 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Edebiyat Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Yorum Yap

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!