Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

Fabl Nedir, Açıklaması, Örnekleri, Özellikleri, Maddeler Halinde

FABL

 

Fabl Nedir, Açıklaması, Örnekleri, Özellikleri, Maddeler Halinde

 

 • Fabl, bir ahlak ilkesini veya bir davranış kuralını anlatan kısa sembolik hikâyelerdir.
 • Olay genellikle orman, köy gibi kırsal mekânlarda geçer.
 • Fablların kahramanları insan dışı varlıklar, genellikle de hayvanlardır.
 • Fabllarda hayalî olay ve kahramanlar yardımıyla insanlara özgü davranış, değer, düşünce ve tutumlar anlatılır.
 • Fabllar kişileştirme ve konuşturma sanatları üzerine kuru­ludur; hikâye kahramanı olan hayvanlar, kendi özelliklerini ko­rumakla birlikte, insan gibi konuşurlar. Esasen “fabl” bu özel­liği nedeniyle masalımsı eserler arasında yer alır.
 • Fabllarda öğretici (didaktik) bir amaç güdülür; gündelik hayatla ilgili dersler verilir.
 • Ders veya öğüt, eserin bir yerinde, çoğunlukla da sonunda atasözü veya özdeyiş biçiminde açıkça belirtilir.
 • Fabllarda insanların kusurlu ve gülünç yönleri de doğrudan doğruya eleştiri konusu yapılır.
 • Fabllar, çocuklara, iyi ve ahlaki davranışlar kazandırma bakımından eğitici yanı güçlü eserlerdir.
 • Fablın sonunda kıssadan hisse alınabilecek bir dersin verilmesi onu masaldan ayıran özelliklerin başında gelir.
 • Fabllarda sade ve açık bir dil kullanılır.
 • Fabl türünün ilk örneklerini Hint edebiyatında Vishnu Sharman adlı biri tarafından anlatıldığı belirtilen Pançatantra,  Beydeba (Kelile ve Dimne), Yunan edebiyatında Aisopos (Ezop Masallarımdaki fabllarıyla), Fransız edebiyatında La Fontaine (La Fonten Masallan’yla) vermiştir.
 • Türk edebiyatında Şeyhi’nin “Harname”si fabl türüne örnek olarak verilebilir.
 • Türk edebiyatında ilk fabl çevirilerini La Fontaine’den yaptığı fabl çevirileriyle Şinasi yapmıştır.
Edebiyat Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
0
0
0
0
0
0
0

Yorum Yap