Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

Güzel Sanatlar İçinde Edebiyatın Yeri Nedir, Önemi Kısaca

GÜZEL SANATLAR İÇİNDE EDEBİYATIN YERİ

Güzel Sanatlar İçinde Edebiyatın Yeri Nedir, Önemi Kısaca

 • Güzel sanatlar içinde edebiyatın önemli bir yeri vardır. Bu husus gözardı edilemez.
 • Edebiyat güzel sanatların olmazsa olmazlarındandır.
 • Güzel sanatları edebiyatsız düşünemeyiz, edebiyatın güzel sanatlarla sıkı bir ilişkisi vardır.
 • Edebiyatın birçok türü güzel sanatlarla ilişkilidir.
 • insan, doğası gereği kendini, çevresini, toplumunu, dünyayı güzelleştirmeye çalışan bir varlıktır. Güzelleştirmek, hayata, dünyaya, doğaya, varlıklara yeni bir biçim, düzen ve anlam vermekle mümkündür.
 • Sanat, insanların, gördüklerini, işittiklerini, duygu ve dü­şüncelerini maddi bir malzemeden, sesten veya dilden yararla­narak heyecan ve hayranlık uyandıracak biçimde yeni bir biçimle, düzenle estetik olarak ifade etmektir; kısaca güzel i yakalama çabasıdır. Sanat eserleri doğruluk ve faydadan önce güzellik amacı güder.
 • Sanatsal güzellik, insanın yarattığı bir güzelliktir.
 • Sanat eserleri bilimsel eserler gibi bilgilendirici ve nesnel olmazlar, sanat eserlerinde sanatçı bütün dünyayı kendi öznel penceresinden bakarak “güzel” bir biçimde anlatmayı amaçlar.

Güzel sanatlar; işitsel (fonetik) sanatlar, görsel (plastik) sanatlar ve dramatik (ritmik) sanatlar olmak üzere üçe ayrılır.

İşitsel (fonetik) sanatlar: müzik, edebiyat

Görsel (plastik) sanatlar: mimari, heykel, resim, hat

Dramatik (ritmik) sanatlar: tiyatro, dans, sinema, bale,opera

 • Güzel sanatları birbirinden ayıran ve farklı isimlendirilme- ierine sebep olan en temel unsur, kullandıkları malzemelerdir.
 • Aynı konuda değişik malzemelerle farklı sanat ürünleri ortaya çıkarılabilir. Örneğin “bahar” konusunda “dil”le bir şiir yazılabilir, “nota”larla bir senfoni bestelenebilir.
 • Güzel sanatların ana kollarından biri olan edebiyatın temel malzemesi “dii”dir; başka bir ifadeyle edebiyat, dille yapılan bir güzel sanattır. Ressam, nasıl boya, fırça ve tuvalle resmini; heykeltıraş, seramik, mermer ve kil gibi malzemelerle heykelini yapıyorsa, yazar ve şair de dili kullanarak edebiyat eserini ortaya koyar.
 • Edebiyatçının malzemesi olan “dil” diğer sanat eserlerinin malzemeleri (boya, ses, demir, taş…) gibi evrensel değildir.
 • Edebiyatçı, ana dilini, milletinin dilini, kullandığı için edebi­yatçının malzemesi bütünüyle millîdir.
Edebiyat Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
0
0
0
0
0
0
0

Yorum Yap