Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 34

“10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 34 Meb Yayınları” ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 34

1-4. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Edebiyat, tarih, felsefe ve sosyoloji gibi bilimsel sahalar, kendi özel alanlarında bağımsız birer disiplindir. Başlangıçta tarih, edebiyatın bir biçimi olarak yer almaktayken 19. yüzyıl başlarında tarihçilerin kendi bilimsel yöntemlerini kullanarak tarih-edebiyat arasındaki ayrımı inşa ettikleri görülür. Böylece edebiyat, insanın duygu ve düşüncelerinin, felsefi yaklaşımlarının ifadesi; tarih ise insanoğlunun zaman içinde yaşadığı vakaların kaydı olarak ayrışır. Ancak bu iki disiplin arasındaki ilişki, her zaman aktif kalmaya devam eder. Zira bunlardan biri olmadan diğerinin anlaşılması güçtür.

1. Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurunuz.

  • Cevap: Metin, tarih ve edebiyatın ilişkisini açıklar. Metnin amacı, bu iki disiplinin nasıl birbirini etkilediğini ve birbirini anlamak için nasıl birbirine ihtiyaç duyduğunu ortaya koymaktır. Hedef kitlesi, tarih ve edebiyatla ilgilenen herkes olabilir.

2. Metinden hareketle tarih ile edebiyat arasındaki farkı açıklayınız.

  • Cevap: Tarih, insanlığın geçmişte yaşadığı olayları ve bu olayların kayıtlarını tutma disiplinidir. Edebiyat ise insanların duygu, düşünce ve hayal gücünün ürünü olan yazılı veya sözlü eserleri içerir. Tarih, vakaların nesnel bir şekilde kaydını tutarken, edebiyat duygu, düşünce ve fikirlerin sanatsal bir şekilde ifadesine odaklanır.

3. Metindeki düşünceyi geliştirme yollarım ve bunların işlevlerini belirleyiniz.

  • Cevap: Metinde düşünceyi geliştirme yolu, tarih ve edebiyatın birbirini nasıl etkilediğini ve anlamlandırdığını açıklamaktır. Bu ilişkiyi vurgulayarak okuyucunun bu iki disiplinin birbirini nasıl tamamladığını anlamasını sağlar. Ayrıca bu ilişkiyi önemli ve sürekli bir ilişki olarak sunarak düşüncenin güçlü bir temel üzerine inşa edilmesini sağlar.

4. Metinde virgülün kullanılma amaçlarını belirleyiniz.

  • Cevap: Virgül metinde kullanılarak farklı düşünceleri veya fikirleri ayırmak için kullanılır. Ayrıca virgül, liste yaparken veya birbiriyle bağlantılı fikirleri ifade ederken kullanılır. Bu virgül kullanımı, metindeki farklı fikirlerin ve düşüncelerin daha net ve anlaşılır bir şekilde ifade edilmesine yardımcı olur.

5.
I. Dönemlere ayrılmasında din, dil, siyaset ve kültür gibi unsurlar etkili olmuştur.
II. İslamiyet’in kabulünden önceki Türk edebiyatı ve İslamiyet etkisinde gelişen Türk edebiyatı olmak üzere iki ana dönemde incelenir.
III. Halk ve divan edebiyatı, İslamiyet etkisinde gelişen Türk edebiyatının kollarıdır.
Türk edebiyatı ile ilgili yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
E) Yalnız II

  • Cevap: B

6. Dünya tarihinin büyük olayları arasında ön planda kendilerine önemli görevler düşmüş milletlerden biri olan Türkler, İslamiyet’in yayılmasında, daha da güçlenmesinde ve İslam düşünce ve kültürünün gelişip olgunlaşmasında geniş payı olan topluluklardan birini temsil eder. Bilindiği gibi Türkler -İslamiyet’i kabul etmeden önceleri- Şamanlık, Mani ve Budha gibi kültür çevrelerinin etkisinde kalmışlar, belli bir ölçüde, bu kültürlerle beslenmiş şiir ve sanat eserleri de meydana getirmişlerdir. Ancak bu çağlardan bize yetişebilen hiç bir verim, İslam kültürü ile gelişen Türk düşünce, duygu, sanat mahsullerinin sahip olduğu güzelliğe, zevke ve işlenmişliğe malik değildir. Ama bunlarda da Türk milletinin heyecanlarını, arzularını, ruhundan doğan duygularını -bir dereceye kadar- sezmek, bulmak mümkündür.
Yukarıdaki parçada Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında etkili olan unsurlardan hangisi üzerinde durulmuştur?

A) Dinî hayattaki değişimler
B) Kültürel hayattaki değişimler
C) Şive farklılıkları
D) Sanat anlayışındaki değişimler
E) Coğrafya değişiklikleri

  • Cevap: A

10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 34 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Edebiyat Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Yorum Yap

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!