Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 208

“10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 208 Meb Yayınları” ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 208

Vefik Paşa’nın Zoraki Tabip, Direktör Âli Bey’in AyyarHamza, Recaizade Mahmut Ekrem’in Çok Bilen Çok Yanılır, Abdülhak Hamit Tarhan’ın İçli Kız adlı oyunları dönemin tanınmış tiyatro eserlerindendir.

1880’den sonra siyasi ve sosyal şartların değişmesiyle tiyatro eserleri genellikle oynanmak için değil okunmak için yazılmaya başlanmıştır. 1908’de II. Meşrutiyet’in ilanıyla birlikte tiyatro faaliyetlerinde artış gözlenmiş, çeşitli tiyatro grupları kurulmuş ve çok sayıda oyun sahnelenmiştir. Bu oyunların bir kısmı telif (yazarın kendisinin kaleme aldığı), bir kısmı uyarlamadır. 1914’te Osmanlı’daki ilk resmî şehir tiyatrosu olan Darülbedayi-i Osmani kurulmuştur.

Millî Edebiyat Dönemi’nde Darülbedayi Tiyatrosunda daha çok Fransız tarzı komedilere ağırlık verilmiştir. Darülbedayi dışında ise Muhsin Ertuğrul, kurduğu Edebî Tiyatro Heyeti ile Kuzey Avrupa tiyatrosunun etkisinde oyunlar sahnelemiştir. Bu dönemde genellikle sanatsal yönünden çok fi rî yönü öne çıkan eserler verilmiştir. Yine bu dönemde bazı sanatçılar manzum oyunlar yazmıştır. Musa- hipzade Celal ve İbnürrefik Ahmet Nuri Sekizinci, dönemin sadece tiyatro türünde eser veren sanatçılarıdır. Musahipzade Celal, daha çok müzikli komedi tarzında eserler yazmıştır. Sanatçı, Meşrutiyet tiyatrosu ile Cumhuriyet tiyatrosu arasında köprü olmuştur. Eserlerinde geleneksel Türk tiyatrosundan, özellikle orta oyunu geleneğinden yararlanmıştır. Yazar, yakından tanıdığı saray ve konak hayatını, eski İstanbul’un eğlencelerini, töre ve âdetlerini, ticari hayatını eserlerinde eleştirel ve mizahi bir tutumla yansıtmıştır. İbnürrefik hmet Nuri Sekizinci, daha çok komedi türünde eser vermiş, oyunlarında ağırlıklı olarak aile kurumunu ele almıştır. Musahipzade Celal’in Lâle Devri, Fermanlı Deli Hazretleri, Aynaroz Kadısı, Bir Kavuk Devrildi; İbnürrefik Ahmet Nuri’nin Hisse-i Şayia, Sekizinci, Ceza Kanunu, Sivrisinekler adlı oyunları dönemin tanınmış tiyatro eserlerindendir.

Millî Edebiyat Dönemi’nde tiyatroda görülen kurumlaşma; Cumhuriyet Dönemi’nde devlet kon- servatuvarlarının, devlet tiyatrolarının, şehir tiyatrolarının açılması ve özel tiyatro gruplarının oluşması ile güçlenerek devam etmiştir.

Şair Evlenmesi tek perdelik bir töre komedisidir. Eser 1860 yılında Tercüman-ı Ahval gazetesinde tefrika edilmiştir. Oyunda o devirde yaygın olan görmeden evlenme olgusunun neden olduğu olumsuzluklar, mizahi unsurlar çevresinde anlatılmıştır. Eserde sade bir dil kullanılmış, kişiler kendi ortamlarına ve eğitim düzeylerine uygun bir dille konuşturulmuştur. Ayrıca halk tiyatrosu geleneğinden, özellikle orta oyunundan yararlanılmış; söz oyunlarına, yanlış anlamalara ve ağız taklitlerine başvurulmuştur. Kişilerin adları karakterlerini yansıtacak şekilde belirlenmiştir. Bu oyunda yazar mizahi, eleştirel bir tutum sergilemiştir.

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Şair Evlenmesi adlı metindeki temel çatışmayı ve bu çatışma etrafında metinde yer alan veya metnin ima ettiği diğer çatışmaları, karşılaşmaları, karşıtlıkları belirleyiniz.

  • Cevap: Metindeki temel çatışma Müştak Bey’e yanlış kızı nikâhlamaları sonucu ortaya çıkan durumdur.

2. Metinde hangi anlatım tekniklerinin kullanıldığını metinden örnekleyerek belirtiniz.

  • Cevap: Metin olay çevresinde gelişen türlerden tiyatrodur. Bundan dolayı öyküleyici anlatım kullanılmıştır. Karşılık konuşmalardan dolayı da diyalog, gösterme teknikleri kullanılmıştır.

3. Modern Türk tiyatrosunun ortaya çıkmasında sözlü ve yazılı kültürün, teknolojinin, toplumsal değişim ve etkileşimlerin rolünü belirtiniz.

  • Cevap: Modern Türk tiyatrosu Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatının ilk dönemi olan Tanzimat edebiyatında edebiyatımıza girmiştir. Bu dönemde toplumumuzla birlikte edebiyatımız da yüzünü Batı’ya dönmüş; makale, roman, hikâye türleri gibi modern tiyatro da edebiyatımıza girmiştir. Geleneksel tiyatromuzda yazılı metinler yoktur ve oyunlar doğaçlama oynanır ama modern tiyatroda yazılı metinler vardır.

4. Şair Evlenmesi adlı metnin dramatik örgüsünü belirleyiniz.

  • Cevap:

– Müştak Bey’e Kumru Hanım’ın değil ablası Sakine Hanım’ın nikâhlanması

– Müştak Bey’in buna itiraz etmesi

– Ebullaklaka’nın Müştak Bey’i dinlemeyip ona kızması

– Hikmet Bey’in Ebullaklaka’ya rüşvet vermesi Ebullaklaka’nın durumu düzeltmesi

– Müştak Bey’le Kumru Hanım’ın kavuşması, Hikmet Bey’in Müştak Bey’e öğüt vermesi.

10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 208 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Edebiyat Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Yorum Yap

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!