Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 30

“10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 30 Meb Yayınları” ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 30

Kiril Alfabesi: Orta Asya’da, uzun süre Sovyetler Birliği’nin (Rusya) hâkimiyeti altında yaşayan Türk topluluklarının kullandığı alfabedir. Kiril harfle i ile okuyup yazan Türk toplulukları, birbirlerinden farklı yirmiye yakın alfabe kullanmıştır. Bugün bağımsız devletleri olan bu Türk topluluklarının büyük bir bölümü Latin alfabesine geçmiştir.

Latin Alfabesi: Dünyada pek çok devletin kullandığı Latin alfabesi, bugün Türk devletleri ve toplulukları arasında en yaygın alfabedir. Türkiye’de 1928’deki Harf İnkılabı ile kullanılmaya başlanmıştır. Kanunla düzenlenen yeni alfabeye Türkçeye özgü birtakım sesleri karşılayan harfler eklenmiş, Türkçede olmayan bazı sesleri karşılayan harfler ise alfabeden çıkarılmıştır.

Türkçe, farklı coğrafyalarda farklı etkileşimlerle değişik lehçe ve şivelerde gelişimini sürdürmüştür. Türk dilinin Batı kolunda gelişimini sürdürerek bugüne gelen Türkiye Türkçesi, bugün zengin söz varlığı ve anlatım gücü ile gelişmiş bir bilim ve sanat dilidir.

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Türk Yazı Dilinin Tarihî Gelişmesi adlı metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında nasıl bir ilişki kurulabilir? Açıklayınız.

  • Cevap: Metin, Türk yazı dilinin tarihsel gelişimi üzerine bir açıklama ve inceleme sunmaktadır. Amacı, Türk yazı dilinin nasıl evrimleştiğini ve tarihsel dönemlerini açıklamaktır. Hedef kitlesi, dil tarihine ve gelişimine ilgi duyan dilbilimciler, öğrenciler ve genel okuyuculardır.

2. Türk Yazı Dilinin Tarihî Gelişmesi adlı metnin ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini belirleyiniz.

  • Cevap: Metnin ana düşüncesi, Türk yazı dilinin tarihsel gelişiminin üç temel döneme ayrılması ve bu dönemlerin özelliklerini açıklamaktır. Yardımcı düşünceler ise her bir dönemin özellikleri, dilin evrim süreci, yazı dilinin etkilenmeleri ve değişiklikleri gibi detayları içermektedir.

3. Metindeki düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirleyiniz.

  • Cevap: Metinde düşünceyi geliştirme yolları, tarihî dönemlerin tanımlanması, yazı dilinin evrim sürecinin açıklanması, dilin tarihî değişikliklerinin nedenleri ve sonuçlarına odaklanmak şeklinde belirginleşmektedir. Bu yollar, okuyucuya bilgi sunmak, dönemler arası bağlantıları açıklamak ve dilin gelişimini anlatmak gibi işlevlere sahiptir.

4. Metne göre Türkiye Türkçesini Osmanlı Türkçesinden ayıran özellikler nelerdir?

  • Cevap: Metne göre, Türkiye Türkçesi Osmanlı Türkçesinden ayıran özellikler arasında yabancı unsurların azalması, yabancı çekim edatlarının terk edilmesi ve Arapça ile Farsça kökenli çok sayıda kelimenin azalması yer almaktadır.

5. Metne göre Türkiye Türkçesi, Türkçenin tarihî gelişimi içinde hangi dönemde yer almaktadır?

  • Cevap: Metne göre, Türkiye Türkçesi 1908 meşrutiyetinden sonra başlayarak günümüze kadar devam etmektedir.

6. Metinle ilgili beğeni, tespit ve eleştirilerinizi gerekçelendirerek ifade ediniz.

  • Cevap: Metindeki bilgi ve açıklamaların öğretici ve bilgilendirici olduğu söylenebilir. Ancak bazı okuyucular için metindeki dilbilimsel terimler karmaşık olabilir.

7. Türk Yazı Dilinin Tarihî Gelişmesi adlı metni Türk Edebiyatının Tarihî Dönemleri adlı metinle tür, biçim, üslup ve içerik yönünden karşılaştırınız.

  • Cevap: Türk Yazı Dilinin Tarihî Gelişmesi adlı metin, Türk Edebiyatının Tarihî Dönemleri adlı metinden farklı bir içeriğe sahiptir. İlk metin, Türk yazı dilinin tarihî evrimine odaklanırken ikinci metin, Türk edebiyatının tarihî dönemlerine odaklanır. Tür ve içerik olarak farklıdırlar, ancak her ikisi de Türk kültürünün dil ve yazı üzerindeki etkisini açıklamaya yöneliktir. Üslupları ise bilimsel bir dilbilim incelemesi ile bir tarih anlatısı arasındaki farkları yansıtmaktadır.

10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 30 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Edebiyat Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Yorum Yap

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!